Kraft- och värmeteknik Ämneskod: KRA

Den kraft- och värmeproducerande industrins komplexa system ställer stora krav på driftsäkerhet. Ett samhälles industri samt produktion av dricksvatten och värme tillåter inte några avbrott av energitillförsel. Ämnet kraft- och värmeteknik behandlar därför drift och underhåll av komplexa kraft- och värmetekniska system. Ämnet bygger på naturvetenskap eftersom kunskaper om fysik, mekanik och värmelära är nödvändiga för systemförståelse.