Konsthantverk 5 Kurskod: KOHHAN05 Poäng: 100

Kursen konsthantverk 5 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2, 4 och 7. I kursen befästs fördjupade kunskaper.