Klassisk grekiska – språk och kultur 1 Kurskod: KLAKLA01 Poäng: 100

Kursen klassisk grekiska – språk och kultur 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.