Skarvnings- och sammanfogningsteknik Kurskod: KARSKR0 Poäng: 300

Kursen skarvnings- och sammanfogningsteknik omfattar punkterna 2 och 6–10 under rubriken Ämnets syfte.