Karosserikonstruktioner och inredning Kurskod: KARKAR0 Poäng: 200

Kursen karosserikonstruktioner och inredning omfattar punkterna 2–4 och 7–10 under rubriken Ämnets syfte.