Järnvägsbyggnad 2 Kurskod: JÄRJÄR02 Poäng: 200

Kursen järnvägsbyggnad 2 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.