Industritekniska processer 3 Kurskod: INUINU03 Poäng: 100

Kursen industritekniska processer 3 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.