Industriell design 1 Kurskod: INLIND31 Poäng: 100

Kursen industriell design 1 omfattar punkterna 1–5 och 8 under rubriken Ämnets syfte.