Transport och spedition Kurskod: INKTRP0 Poäng: 100

Kursen transport och spedition omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte med särskild betoning på punkterna 5–9. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.