Inköp 1 Kurskod: INKINK01 Poäng: 100

Kursen inköp 1 omfattar punkterna 1, 4–7 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.