Information och kommunikation 1 Kurskod: INFINF01 Poäng: 100

Kursen information och kommunikation 1 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.