Nätverks- och kommunikationstjänster Kurskod: INANAT0 Poäng: 100

Kursen nätverks- och kommunikationstjänster omfattar punkterna 1–2, 4–7 och 9 under rubriken Ämnets syfte.