Hygienkunskap Ämneskod: HYG

Ämnet hygienkunskap behandlar livsmedelslagstiftning och andra hygienbestämmelser. Det tar även upp hur livsmedelshygien påverkar livsmedlens hållbarhet.