Hundkunskap 2 Kurskod: HUNHUN02 Poäng: 100

Kursen hundkunskap 2 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att planera arbetsuppgifter.