Hundkunskap 1 Kurskod: HUNHUN01 Poäng: 100

Kursen hundkunskap 1 omfattar punkterna 1–6 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 5 och 6.