Hjulutrustning – specialisering Kurskod: HJUHJT00S Poäng: 100

Kursen hjulutrustning – specialisering omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte. Kursen behandlar fördjupade färdigheter.