Hippologi – anatomi och fysiologi Kurskod: HIOHIP0 Poäng: 100

Kursen hippologi – anatomi och fysiologi omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med betoning på hästens näringsfysiologi, utfodring och träningsfysiologi.