Hantverksteknik 6a Kurskod: HAVHNT06a Poäng: 100

Kursen hantverksteknik 6a omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2, 6 och 10. I kursen behandlas fördjupad färdighetsträning inom profilen.