Frisör 5 – specialisering Kurskod: HAVFRI05S Poäng: 50

Kursen frisör 5 – specialisering omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1. I kursen behandlas kunskaper om komplexa tekniker och metoder inom valt specialiseringsområde inom inriktningen.