Finsnickeri 2 Kurskod: HAVFIN02 Poäng: 200

Kursen finsnickeri 2 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 3–4 och 6–7. I kursen befästs grundkunskaper i ämnet.