Praktisk marknadsföring 2 Kurskod: HANPRA02 Poäng: 100

Kursen praktisk marknadsföring 2 omfattar punkterna 3–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 4, 6 och 10. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.