Hälsopedagogik Kurskod: HALHAL0 Poäng: 100

Kursen hälsopedagogik omfattar punkterna 1–2 och 4–9 under rubriken Ämnets syfte.