Komplementärmedicin Kurskod: HAAKOM0 Poäng: 100

Kursen komplementärmedicin omfattar punkterna 1–2 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte.