Miljö- och energikunskap Kurskod: HÅLMIJ0 Poäng: 100

Kursen miljö- och energikunskap omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnet syfte.