Hästkunskap 1 Kurskod: HÄTHÄS01 Poäng: 100

Kursen hästkunskap 1 omfattar punkterna 1–4, 6–7 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 3, 6–7 och 10.