Grafisk produktion 3 Kurskod: GRFGRF03 Poäng: 100

Kursen grafisk produktion 3 omfattar punkterna 1–7 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.