Grafisk produktion 2 Kurskod: GRFGRF02 Poäng: 100

Kursen grafisk produktion 2 omfattar punkterna 1–6 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte.