Original, reproduktion och prepress Kurskod: GRAGRR0 Poäng: 100

Kursen original, reproduktion och prepress omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 4 och 6. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.