Tunga arbetsmaskiner Kurskod: GODTUN0 Poäng: 200

Kursen tunga arbetsmaskiner omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.