Äldres hälsa och livskvalitet Kurskod: GERÄLD0 Poäng: 200

Kursen äldres hälsa och livskvalitet omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.