Fritids- och idrottskunskap Ämneskod: FRT

Fritids- och idrottskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne med grund i fritidsvetenskap och idrottsvetenskap. I ämnet studeras fritid och idrott utifrån individ-, grupp- och samhällsperspektiv.