Fiske 1 Kurskod: FISFIS01 Poäng: 100

Kursen fiske 1 omfattar punkterna 1 och 3–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att utföra arbetsuppgifter.