Tv-produktion Kurskod: FILTVP0 Poäng: 100

Kursen tv-produktion omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i tv-produktion.