Fastighetsservice – elarbeten Kurskod: FASFAH0 Poäng: 100

Kursen fastighetsservice – elarbeten omfattar punkterna 2–8 under rubriken Ämnets syfte.