Fastighetsservice Ämneskod: FAS

Ämnet fastighetsservice behandlar de faktorer som påverkar behovet av fortlöpande och effektivt underhåll av fastighetsbestånd. Det behandlar också hur fastighetsunderhåll planeras, genomförs och dokumenteras. I ämnet behandlas dessutom ergonomiska, miljömässiga, säkerhetsmässiga och sociala aspekter.