Fastighetsautomation 2 Kurskod: FAIFAS02 Poäng: 100

Kursen fastighetsautomation omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.