Fastighetskommunikation Kurskod: FAFFAT0 Poäng: 100

Kursen fastighetskommunikation omfattar punkterna 4–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 7 och 8.