Vatten- och processkemi Kurskod: ENEVAE0 Poäng: 100

Kursen vatten och processkemi omfattar punkterna 2, 4 och 6–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.