Energiteknik 2 Kurskod: ENEENE02 Poäng: 100

Kursen energiteknik 2 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.