Kontorstekniksystem Kurskod: ELOKOT0 Poäng: 100

Kursen kontorstekniksystem omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.