Elektronikproduktion Ämneskod: ELK

Ämnet elektronikproduktion behandlar produktionsprocessens olika steg vid tillverkning av elektronikprodukter, från beredning och montering fram till utprovning och leveranskontroll. Ämnet behandlar också de metoder och maskiner som används i produktionsprocessens olika steg.