Nätunderhållsarbete i stadsnät Kurskod: ELDNÄU0 Poäng: 100

Kursen nätunderhållsarbete i stadsnät omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.