Nät- och transformatorstationer Kurskod: ELDNÄT0 Poäng: 100

Kursen nät- och transformatorstationer omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.