Nätunderhållsarbete i vindkraftnät Kurskod: ELDNÄN0 Poäng: 100

Kursen nätunderhållsarbete i vindkraftnät omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.