El- och hybridfordon 1 Kurskod: ELCELO01 Poäng: 100

Kursen el- och hybridfordon 1 omfattar punkterna 1–2 och 5–8 under rubriken Ämnets syfte.