Digitalteknik och flyginstrument Kurskod: ELADIG0 Poäng: 100

Kursen digitalteknik och flyginstrument omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.