Drycker och ansvarsfull alkoholservering Kurskod: DRYDRC0 Poäng: 100

Kursen drycker och ansvarsfull alkoholservering omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3.