Underhåll – driftsäkerhet Kurskod: DRIUND0 Poäng: 100

Kursen underhåll – driftsäkerhet omfattar punkterna 1–2, 4 och 6–7. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.