Avhjälpande underhåll 2 Kurskod: DRIAVH02 Poäng: 100

Kursen avhjälpande underhåll 2 omfattar punkterna 1–2 och 4–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.