Avhjälpande underhåll 1 Kurskod: DRIAVH01 Poäng: 100

Kursen avhjälpande underhåll 1 omfattar punkterna 1–2 och 4–5 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 4–5. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.